Feederlines on LinkedInFeederlines on TwitterFeederlines on Facebook

Nieuwsarchief

Aanpak bemanningsproblematiek 08-10-2008

Als gevolg van het tekort aan vakbekwame officiers moeten rederijen alle zeilen bijzetten om de vloot te kunnen bemannen. Om deze problematiek het hoofd te kunnen bieden heeft Feederlines in nauwe samenwerking met opleidingsinstituut NTTA een alternatief project ontwikkeld.

Doordat een groot aantal rederijen behoefte hebben aan afgestudeerde schoolverlaters is de spoeling erg dun geworden. In nauwe samenwerking met NTTA (Nautical Technical Training Academy) heeft Feederlines daarom besloten een alternatief te zoeken. In dit project worden zij-instromers in de gelegenheid gesteld om in 18 maanden een diploma als koopvaardij officier te halen. De opleiding is op MBO niveau. De verkregen diploma's stellen de verkrijger echter wel in staat om uiteindelijk de hoogste vaarbevoegdheid te halen (kapitein alle schepen of HWTK alle schepen).

De 18 maanden worden verdeeld in blokken van 6 weken studeren bij NTTA en 6 weken varen op een door een rederij aangewezen schip. Op deze manier kan in relatief korte tijd een groot aantal onderwerpen behandeld worden en tevens de nodige praktijkervaring opgedaan worden. Er wordt alleen in de kerstweken en gedurende 3 weken in de zomer vakantie gehouden. De lessen vinden 5 dagen per week plaats van 9.00 uur tot 16.00 uur. Het aantal aandachtsuren ligt daarmee op een vergelijkbaar niveau met het reguliere onderwijs.

Een bindende voorwaarde voor het volgen van een opleiding zoals boven omschreven is dat de student een plek heeft bij een rederij omdat anders de praktijkervaring niet opgedaan kan worden. Feederlines stelt een aantal plekken beschikbaar en is bereid om de scholingskosten voor geschikte kandidaten te betalen. Voorwaarde daarbij is wel dat na het behalen van het diploma minimaal 4 jaar bij de rederij gevaren wordt. Kandidaten die in het verleden een vergelijkbaar traject hebben gevolgd via Feederlines blijken erg loyaal te zijn aan de rederij. Alle toenmalige kandidaten werken nog steeds bij Feederlines, waarvan sommigen al bijna tien jaar.

Bovenstaande moet bijdragen aan ons streven om onze vloot ook in de toekomst te kunnen blijven voorzien van kwalitatief hoogwaardig zeevarend personeel. Wij hopen met de samenwerking tussen NTTA en Feederlines weer een stap te hebben gezet in die richting.