Feederlines on LinkedInFeederlines on TwitterFeederlines on Facebook

Nieuwsarchief

Feederlines ontvangt Europese subsidie 13-03-2009

Feederlines heeft zeer recentelijk van het Agentschap van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een subsidie van ca. € 170.000,- toegezegd gekregen vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF). 

Het geld, dat afkomstig is uit het Europees Sociaal Fonds, is bedoeld voor projecten die een positieve bijdrage leveren aan de werkgelegenheid. De subsidie is er primair op gericht om de inzetbaarheid van lager gekwalificeerde werkenden op de arbeidsmarkt te vergroten en de hiervoor opgezette scholingsactiviteiten te subsidiëren.                                                     

Gezien het feit dat goede en betaalbare bemanning nog steeds schaars is, zijn wij voortdurend bezig met het zoeken naar creatieve oplossingen voor dit probleem. Zo hebben wij enige tijd geleden in samenwerking met het opleidingsinstituut NTTA ( Nautical Technical Training Academy) een opleidingstraject opgestart waarbij potentiële zeevarenden in 18 maanden worden opgeleid voor een functie aan boord. Hierbij wordt zes weken les gegeven, waarna de studenten in de daarop volgende zes weken ervaring opdoen aan boord van onze schepen. Doordat de praktijkvariant een belangrijk aandeel heeft in deze opleiding hebben onlangs twaalf voormalige  schoolverlaters een start gemaakt met dit opleidingstraject. Zij kiezen hiermee alsnog voor een toekomst in de scheepvaart. Binnenkort zullen nog een aantal jongeren toetreden tot het traject. Dit unieke opleidingstraject heeft er dan ook voor gezorgd dat jongeren die eerder afhaakten alsnog toegang hebben gezocht tot de arbeidsmarkt. Ons project maakt het daarmee mogelijk, een potentieel kwetsbare groep van werkenden zonder startkwalificatie ‘op te scholen’ tot startkwalificatieniveau. Dit was voor het Agentschap SZW een prima reden om een dergelijk project met gelden van uit het ESF te ondersteunen.

Tot slot zal Feederlines binnenkort een aantal nieuwe initiatieven op gaan starten met als doel ook andere groepen van kwetsbare werknemers op de arbeidsmarkt op te scholen’ tot startkwalificatieniveau. Een initiatief is bijvoorbeeld gericht op het interesseren van werkzoekenden met een werkverleden die helemaal los staat van de scheepvaart voor de zeescheepvaart, zogenaamde zij-instromers. Ook voor deze nieuwe initiatieven wordt subsidie gevraagd bij het Europees Sociaal Fonds.

'Dit project is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees Sociaal Fonds'.