Feederlines on LinkedInFeederlines on TwitterFeederlines on Facebook

Nieuwsarchief

Feederlines verbetert ongevallenregistratie 12-02-2009

Feederlines heeft onlangs besloten om gebruik te gaan maken van het ongevallenregistratiesysteem MIRAS. Het gebruik van dit systeem door verschillende rederijen moet op termijn leiden tot een afname van het aantal ongevallen en incidenten in de scheepvaart. 

MIRAS (Maritime Incident Reporting & Analysis System) is een door de KVNR (Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders) geïnitieerde database waarin een aantal Nederlandse rederijen gezamenlijk hun ongevallenregistratie bijhouden. Het programma kan analyses en rapporten maken met als doel het voorkomen van ongevallen door trends in ongevallen en incidenten te herkennen en daarop acties te nemen. Door middel van dit databasesysteem kunnen ervaringen met andere deelnemende rederijen worden gedeeld en kunnen wij leren van incidenten.

In het kader van ons ISM (International Safety Management) moeten wij een ongevallenregistratie bijhouden. Ongevallen worden op dit moment dan ook geregistreerd, echter biedt de huidige manier niet de voordelen dat het systeem MIRAS met zich mee brengt. De bedoeling is dat MIRAS rond 2015 verplicht wordt voor alle Nederlandse rederijen. Het voordeel van de database is dat dit een kant-en-klaar systeem is wat zich bewezen heeft en waarin data geraadpleegd kan worden van meerdere rederijen die min of meer te vergelijken zijn met wat wij doen. Dit maakt het volgen van trends interessanter. MIRAS zal op termijn dan ook een afname van letsel en schades tot gevolg moeten hebben. Het vooruitzicht is dat MIRAS voor ons in de loop van dit jaar operationeel wordt.