Feederlines on LinkedInFeederlines on TwitterFeederlines on Facebook

Nieuwsarchief

Optimalisatie veiligheidsprocedures 21-07-2010

In april van dit jaar zijn door de Inspectie van Verkeer & Waterstaat op een drietal van onze schepen een aantal overtredingen op het gebied van veiligheid geconstateerd (in de volksmond “aan de ketting gelegd”).

Uit de bevindingen van IVW is naar voren gekomen dat er vanuit het hoofdkantoor te weinig toezicht en controle was op de uitvoerende taken van de zeevarenden aan boord en dan met name op het gebied van veiligheid en veiligheidsbewustzijn. Naar aanleiding van de eerder genoemde bevindingen heeft Feederlines de interne procedures aangescherpt door draaiboeken met duidelijke protocolbeschrijvingen op te stellen, zeevarenden aan te stellen die regelmatig controles aan boord van de schepen gaan uitvoeren en intensief overleg te voeren met de verantwoordelijke zeevarenden. Deze maatregelen worden uitgevoerd via het houden van “in house meetings” waarbij dagelijkse situaties worden besproken, protocollen worden doorgenomen en het veiligheidsbewustzijn wordt vergroot. Uiteraard worden tijdens deze bijeenkomsten alle aspecten van het veiligheidsbewustzijn  doorgelicht. Feederlines heeft altijd voldaan en voldoet nog steeds aan de eisen van ISM en is voortdurend bezig de kwaliteit van zowel de scheeps- als de walorganisatie te verbeteren.