Feederlines on LinkedInFeederlines on TwitterFeederlines on Facebook

Nieuwsarchief

Terugblik vrachtenmarkt 4e kwartaal 15-02-2016

In deze rubriek nemen wij u mee in de bevrachtingsresultaten van onze vloot. Nu wij inmiddels zijn aanbeland in 2016 staan wij nog even stil bij de resultaten over het 4e kwartaal van 2015. In deze rubriek kijken wij terug op het voorgaande kwartaal aan de hand van een aantal vaste onderwerpen: ontwikkelingen vrachtinkomsten, input van onze bevrachter en feiten & cijfers. 

Ontwikkeling vrachtinkomsten
In het afgelopen jaar heeft het herstel op de vrachtenmarkt – alhoewel in een bescheiden tempo – vastere vormen aangenomen. In het 4e kwartaal van 2015 hebben alle scheepstypes uit ons kernsegment (multi-purpose schepen tot 10.000 ton) een substantiële stijging weten te realiseren ten opzichte van het 4e kwartaal van het voorgaande jaar. Daarbij kijken wij naar de resultaten van drie scheepstypes: 5.400 tonners, 7.800 tonners (zonder kranen) & 7.800 tonners (met kranen). Ten opzichte van het jaar 2014 is er ultimo 2015 voor alle drie genoemde scheepstypes eveneens een stijging gerealiseerd.
 
In het laatste kwartaal van 2015 hebben de 7.800 tonners (zowel met als zonder kranen) een beperkte afname van de vrachtinkomsten genoteerd ten opzichte van de eerste drie kwartalen. De 5.400 tonners hebben daarentegen een stijging weten te realiseren. Een overschot aan tonnage op de spotmarkt heeft in het 4e kwartaal een negatief effect gehad op de vrachtinkomsten van de 7.800 tonners. Door het hoge aandeel aan contractlading kon een zeer forse daling echter worden voorkomen.
 
Input van onze bevrachter
Wij maken al jarenlang gebruik van de diensten van ‘onze’ bevrachter MTL uit Duisburg. Door hun jarenlange relaties met gerenommeerde ladingpartijen hebben wij relatief gezien de schade weten te beperken in de crisisperiode. Middels wekelijkse updates informeert MTL ons over het wel en wee op de vrachtenmarkt. Een aantal in het oog springende passages uit de betreffende updates treft u hieronder aan:
 
‘Even the market shows several of cargoes, we unfortunately had to notice that freight stick at a quite low level’ (week 41)
 
‘No changes for the spot market. Freight rates remained at similar levels to last done and we predict rates to stay relatively unchanged for the next week’ (week 43)
 
‘No changes to report as vessels are covered with cement cargoes with one of our COA partners. Due to the import stop during previous weeks, the demand from shippers and receivers’ side to move the produced cargo is quite high’ (week 44)
 
‘December started and unluckily we cannot provide positive news about the market developments. A couple of known cargoes are recurring, but freights tend to show a negative or steady trend rather than an improvement. All the better that vessels can perform COA stems instead of being dependent on poor freight rates’ (week 49)
 
‘Most vessels are employed at least till beginning of next year. Although we can notice several market cargoes to be shipped still in 2015, the rates are still not showing an upwards trend ‘thanks’ to the available spot tonnage. So we are not unhappy to perform pretty huge number of contract cargoes’ (week 51) 
 
Feiten & cijfers
Ter afsluiting van deze terugblik tonen wij onderstaand nog een aantal cijfers. De cijfers laten de procentuele verandering zien ten opzichte van het jaar 2014 alsmede ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 
 
Als we de cumulatieve dagopbrengst ultimo 2015 vergelijken met de cijfers van een jaar eerder (dagopbrengst ultimo 2014) dan hebben de 5.400 tonners een stijging van 4% weten te realiseren. De dagopbrengst van de 7.800 tonners zonder kranen is met 4,5% toegenomen, de 7.800 tonners met kranen konden maar liefst een stijging van 9,5% noteren.
 
Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2014 hebben de 5.400 tonners in het 4e kwartaal een stijging gerealiseerd van 13%. De 7.800 tonners zonder kranen wisten een stijging te realiseren van 9,6%. De 7.800 tonners met kranen noteerden ten opzichte van het laatste kwartaal van 2014 een stijging van 7%. Overall gezien kan worden gesteld dat het jaar 2015 een verder vervolg heeft gegeven aan het eerder ingezette herstel. Realiteit is echter dat de huidige dagopbrengsten nog altijd niet toereikend zijn om aan alle financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Voor het lopende jaar houdt onze bevrachter rekening met een verdere toename van de vrachtinkomsten. Een moeizame eerste maand van het jaar heeft in eerste instantie echter tot een achterstand op de verwachtingen geleid. De dagopbrengsten lagen in januari 2016 onder het niveau van het afgelopen jaar door zeer slechte omstandigheden op de spotmarkt. Voornamelijk de 5.400 tonners zijn het slachtoffer vanwege hun grote afhankelijkheid van de spotmarkt. 
 
Alle schepen uit de hierboven genoemde scheepsklassen varen op reisbevrachting en worden derhalve niet voor langere tijd verhuurd aan een vaste partij (timecharter). Middels een combinatie van ladingcontracten & lading op de spotmarkt wordt gestreefd naar een optimale bezettingsgraad en daarmee een continue inkomstenstroom. De 5.400 tonners zijn voor 15% actief op ladingcontracten, de resterende 85% zijn de schepen actief op de spotmarkt. Bij de 7800 tonners is 60% van de tijd gevuld met ladingcontracten en is er daardoor een beperktere afhankelijkheid (40%) van de spotmarkt.