Feederlines on LinkedInFeederlines on TwitterFeederlines on Facebook

Investeren

Investeren in zeeschepen, een betrokken investering!

De totstandkoming van onze huidige vloot was niet mogelijk geweest zonder de inbreng van commanditaire vennoten. Momenteel hebben wij een grote groep investeerders (circa 2.500) die deelnemen in de scheepvaartondernemingen van Feederlines. Het vertrouwen van deze investeerders in onze organisatie is dan ook het belangrijkste ankerpunt voor Feederlines Fondsbeheer. Deze afdeling van Feederlines is verantwoordelijk voor de communicatie naar de vennoten. 

Feederlines heeft inmiddels al jarenlange ervaring met het exploiteren van zeeschepen. Daarvan is een groot aantal schepen gefinancierd door middel van de CV-constructie. Feederlines heeft op die manier de vloot gestaag uit kunnen breiden en de participant deelt mee in de resultaten van de scheepvaartondernemingen. In de loop van de tijd zijn er dan ook al een aantal projecten met zeer succesvolle resultaten afgerond. De huidige crisis, welke de vrachtenmarkt reeds een periode van vijf jaar in haar greep houdt, heeft uiteraard een grote impact op de lopende projecten. Tegenvallende vrachtinkomsten en sterk verslechterde verkoopomstandigheden zetten de resultaten van de projecten dan ook stevig onder druk. Juist in deze fase is het van groot belang om de vennoten tijdig en volledig te informeren over de ontwikkelingen.      

Gedurende het jaar wordt u op meerdere momenten geïnformeerd over de voortgang van uw scheeps-CV. De afdeling Fondsbeheer houdt zich fulltime bezig met de informatievoorziening en communicatie richting de vennoten. De vaste communicatiestroom bestaat uit de volgende onderdelen:

• Kwartaalrapportages met de daarbij behorende toelichting
• Jaarrekening
• Fiscale jaaropgave, voorzien van invulinstructie
• Notulen van de jaarvergadering

Daarnaast biedt Feederlines u de mogelijkheid om gebruik te maken van uw persoonlijke investeerderspagina. Dit is een ‘beveiligde’ pagina op het internet waar u door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord toegang krijgt tot alle correspondentie betreffende uw investering. U kunt hierdoor op elk gewenst moment en vanaf elke computer uw correspondentie raadplegen. De persoonlijke investeerderspagina biedt u ook het voordeel dat u gedurende het hele jaar op de hoogte wordt gehouden van relevante actualiteiten. U kunt hierbij denken aan informatie omtrent bijzondere ladingen, vaarroutes, actuele ontwikkelingen en gerealiseerde dagopbrengsten. Daarnaast publiceren wij tweemaal per jaar het investeerdersmagazine 'Diepgang'. 

De afdeling Fondsbeheer is te allen tijde bereid om de vragen, van zowel vennoten als geïnteresseerden, te beantwoorden. U kunt contact opnemen met de afdeling Fondsbeheer via het telefoonnummer 050 588 7777 of via fondsbeheer@feederlines.nl.