Feederlines on LinkedInFeederlines on TwitterFeederlines on Facebook

Veelgestelde vragen

Mijn persoonlijke investeerderspagina

Hoe krijg ik toegang tot mijn persoonlijke investeerderspagina?
Door uw emailadres door te geven aan de afdeling Fondsbeheer (fondsbeheer@feederlines.nl) ontvangt u zo spoedig mogelijk via een emailbericht een gebruikersnaam en wachtwoord.

Hoe weet ik wanneer er een nieuwsitem op mijn persoonlijke investeerderspagina is gepubliceerd?
Wanneer er nieuwe informatie op uw persoonlijke investeerderspagina wordt gepubliceerd ontvangt u een emailbericht waarin dit wordt aangegeven.

Nieuwe fondsen

Waar kan ik informatie vinden over een eventueel nieuw fonds?
Wanneer Feederlines een nieuw fonds wil gaan plaatsen zal dit op de internetpagina aangegeven worden. Natuurlijk proberen wij daarnaast zoveel mogelijk mensen persoonlijk te benaderen. Wanneer u graag op de hoogte wordt gehouden over het investeren in een scheeps-CV verzoeken wij u vriendelijk om uw persoonlijke gegevens aan ons door te geven zodat wij u in de toekomst kunnen voorzien van dergelijke informatie.

Ik heb mij ingeschreven voor een nieuw fonds, wanneer dien ik het deelnamebedrag over te maken?
Middels een schrijven wordt uw deelname bevestigd. In dit schrijven zal ook worden aangegeven wanneer u uw deelnamebedrag dient te voldoen.

De fiscale jaaropgave

Wanneer ontvang ik de fiscale jaaropgave?
De fiscale jaaropgave wordt normaliter in maart tezamen met de jaarrekening verstuurd. Wanneer mogelijk al in februari.

Waar vind ik de handleiding voor mijn aangifte?
De handleiding wordt meegestuurd met de fiscale jaaropgave over het betreffende jaar. 

Verkoop participaties

Ik wil mijn participatie uit een besloten CV verkopen. Welke procedure staat hiervoor?
Wanneer u uw participatie wenst te verkopen dient u dit schriftelijk aan te geven. De afdeling Fondsbeheer zal in het volgend schrijven aan de vennoten aangeven dat u uw participatie wenst te verkopen en een oproep doen aan eventuele gegadigden. Wanneer zich een gegadigde heeft gemeld brengt Feederlines deze in contact met de verkopende partij. Wanneer de partijen een overeenstemming hebben bereikt over het overnamebedrag geeft Feederlines in het volgende schrijven aan dat koper X de participatie wil overnemen. Binnen een maand mogen de vennoten uit de CV bezwaar indienen tegen de overname. Wanneer er geen bezwaar wordt ingediend stelt de afdeling Fondsbeheer een akte op om de overname schriftelijk te bevestigen. Deze akte dient zowel door de verkoper, koper en beheermaatschappij te worden ondertekend. Wanneer de akte door alle partijen is ondertekend is de overname definitief.

Ik wil mijn participatie uit een open CV verkopen. Welke procedure staat hiervoor?
Een participatie uit een open CV is vrij verhandelbaar. Dit betekent dat u uw participatie mag overdragen of verkopen aan wie u wilt. Dit dient u schriftelijk aan te geven. De afdeling Fondsbeheer zal de beide partijen een bevestiging van de overname doen toekomen. Feederlines is natuurlijk bereid om, wanneer u zelf geen gegadigde heeft voor uw participatie, u te helpen waar mogelijk is.

Welke kosten brengt de verkoop van mijn participatie met zich mee?
Feederlines brengt geen kosten in rekening voor het bemiddelen tijdens een verkoopprocedure, uitzonderingen nagelaten.

Bereikbaarheid afdeling Fondsbeheer

Op welke manier kan ik contact opnemen met de afdeling Fondsbeheer?
De afdeling Fondsbeheer is op werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur telefonisch bereikbaar via
050 588 7777. U kunt uw vraag of opmerking natuurlijk ook per emailbericht versturen naar fondsbeheer@feederlines.nl of per fax 050 588 7722

Wat kan de afdeling Fondsbeheer voor mij betekenen?
De afdeling Fondsbeheer probeert uw vragen en/of opmerkingen zo volledig mogelijk te beantwoorden. Het kan hierbij gaan om vragen over een uitkering tot een inhoudelijke vraag over uw schip.

Uitkeringen

Wanneer ontvang ik een uitkering?
Wanneer de resultaten het toelaten vindt er twee maal per jaar een uitkering plaats, namelijk in juni en december.

Waar kan ik nalezen welk bedrag er wordt uitgekeerd?
Normaliter wordt in de brieven bij de notulen en de derde kwartaalcijfers de bedragen vermeld.

Wijziging gegevens

Mijn adres/emailadres/bankrekeningnummer is gewijzigd, op welke manier geef ik dit door?
De wijziging van uw adres en emailadres ontvangen wij graag per emailbericht of per post. De wijziging van uw bankrekeningnummer graag altijd schriftelijk doorgeven in een ondertekende brief.

Meevaren

Is het mogelijk om een keer mee te varen op een schip van Feederlines?
Het is inderdaad mogelijk om een keer mee te varen op een schip van Feederlines. Feederlines hanteert wel een beleid voor het meevaren. Wanneer u interesse heeft in het meevaren verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met de afdeling Fondsbeheer. Er zal dan worden gekeken of er mogelijkheden zijn om mee te varen.